Sprekers


Hieronder vind u informatie over de sprekers. Door op een spreker te klikken kunt u meer informatie vinden over de sessie of presentatie.

Thomas Urgert

Technisch Geneeskundige poli interne geneeskunde ZGT

Ik werk als Technische Geneeskundige binnen de poli interne geneeskunde van het ZGT. Ik behandel patiënten met diabetes en optimaliseer de behandeling door onder andere gebruik te maken van insulinepompen en continue glucosesensoren. Daarnaast ben ik betrokken bij verschillende wetenschappelijke en innovatie projecten binnen ZGT.

Rob verwaard

Orthopedisch schoentechnoloog

Rob Verwaard is orthopedisch schoentechnoloog met meer dan 25 jaar ervaring in de orthopedische schoentechniek. Hij heeft expertise in het ontwikkelen van landelijke richtlijnen voor de schoentechniek en heeft diverse bestuursfuncties vervuld bij NVOS-Orthobanda, ISPO Nederland en stichting Ofom.

Manon Jongebloed-Westra, MSc

clinical health scientist / PhD-candidate

Als klinisch gezondheidswetenschapper ben ik werkzaam als promovenda op het project waar we onderzoek doen naar het effect van motiverende gespreksvoering in combinatie met een digitale procedure voor het aanmeten van orthopedische schoenen met betrekking tot de therapietrouw van orthopedische schoenen en de voorkoming van diabetische voetwonden.

Drs. Marieke Mens

Arts-onderzoeker radiologie

Ik doe promotieonderzoek bij de afdeling radiologie in het Amsterdam-UMC. Mijn onderzoek focust zich op de rol van CT bij diagnostiek van diabetische voeten. Ook werk ik aan onderzoek rond flexor tenotomie waarbij we kijken naar het effect van deze ingreep op recidiverende diabetische ulcera bij klauw/hamerteen deformiteit.

Dr. Sicco Bus

Bewegingswetenschapper en assistent professor

Dr. Sicco Bus is bewegingswetenschapper en universitair hoofddocent bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC. Sicco initieert, coördineert en superviseert onderzoek naar de biomechanische aspecten van de diabetische voet, met name rond schoeisel en preventie van voetulcera. Sicco is programmaleider van het Amsterdam Movement Sciences onderzoeksinstituut van Amsterdam UMC en voorzitter van 2 internationale werkgroepen rond klinische behandelrichtlijnen diabetische voet

Dr. Onno Mennes

Technisch Geneeskundige

Onno Mennes is na zijn studie Technische Geneeskunde in 2021 gepromoveerd aan de Universiteit Twente. Tijdens zijn promotie heeft hij onderzoek gedaan naar de microcirculatie diagnostiek bij diabetische voet ulcera met behulp van Laser Speckle Contrast Imaging in Ziekenhuis Groep Twente en Universiteit Twente. Momenteel werkt Onno als clinical engineer bij MED-EL.

Dr. Jaap van Netten

Bewegingswetenschapper

Dr. Jaap van Netten is bewegingswetenschapper uit Nederland, gespecialiseerd in klinisch onderzoek naar de diabetische voet. Zijn onderzoeksfocus ligt op de wisselwerking tussen biomechanica en gedrag bij de preventie van voetulcera en amputatie. Dit omvat praktijk- en laboratoriumanalyses van gang en activiteiten, communicatiestrategieën, optimalisatie van schoeisel en e-health-oplossingen voor ziektedetectie en gedragsveranderingen.