Accreditatie


*Accreditatie wordt aangevraagd voor onderstaande beroepsverenigingen. De verwachte puntenverdeling is op basis van het programma van 2022

 

Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg

Waaronder Orthopedisch technologen & Medisch Voetzorgverlener

Wordt aangevraagd.

Puntenverdeling nnb.

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten
oefentherapeuten – Scholing
Podotherapeuten – Scholing

Wordt aangevraagd. Verwachte puntenvederdeling*:

3 punten: dag 1
6 punten: dag 2
9 punten: dag 1 en 2

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie Wordt aangevraagd. Verwachte puntenvederdeling*:

3 punten: dag 1
6 punten: dag 2
9 punten: dag 1 en 2

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Wordt aangevraagd. Verwachte puntenvederdeling*:

4 punten: dag 1
6 punten: dag 2
10 punten: dag 1 en 2

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Scholing Wondzorg
Scholing Diabetes Zorg
Scholing verpleegkundig specialisten

Wordt aangevraagd. Verwachte puntenvederdeling*:

4 punten: dag 1
6 punten: dag 2
10 punten: dag 1 en 2

Nederlandse Internisten Vereniging

Wordt aangevraagd. Verwachte puntenvederdeling*:

3 punten: dag 1
6 punten: dag 2
9 punten: dag 1 en 2

Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Wordt aangevraagd. Verwachte puntenvederdeling*:

4 punten: dag 1
6 punten: dag 2
10 punten: dag 1 en 2

Nederlandse Asscociatie Physician Assistants

Wordt aangevraagd. Verwachte puntenvederdeling*:

4 punten: dag 1
6 punten: dag 2
10 punten: dag 1 en 2

Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen

Wordt aangevraagd. Verwachte puntenvederdeling*:

4 punten: dag 1
6 punten: dag 2
10 punten: dag 1 en 2

Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland

Wordt aangevraagd. Verwachte puntenvederdeling*:

5 punten: dag 1
5 punten: dag 2
10 punten: dag 1 en 2