Diavasc


Informatie

Stichting Diavasc (acronym voor diabetes en vasculaire aandoeningen)

De Stichting Diavasc (RSIN nr , 8067.62.731, voorheen Cobra stichting) is opgericht in 1997 door twee stafleden van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT): Dr JG van Baal, vaatchirurg en Dr AJJ Woittiez, internist-nefroloog. De Stichting heeft op 9 mei 2014 de laatste statutenwijziging ondergaan en heeft haar zetel in Almelo, ZGT , de Zilvermeeuw 1, 7609 PP (tav Dr AJJ Woittiez).

De Stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van diabetes, diabetische voeten en vasculaire geneeskunde. Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van congressen en symposia (driemaal per 4 jaar een groot internationaal symposium in Almelo), door het doen en participeren in wetenschappelijk onderzoek naar diagnostiek en behandeling van de diabetische voet (inmiddels twee artsen gepromoveerd op dit onderwerp, samenwerking met Universiteit Twente, AMC Amsterdam en met Universiteit van Cardiff , Wales).

Het voor dit doel dienstbare vermogen wordt verkregen uit giften, subsidies (bijv ZonW of Nierstichting)en opbrengsten uit symposia of lesgelden. Het bestuur (Raad van Toezicht) van de Stichting bestaat uit drie leden , gerecruteerd uit de Cooperatie Medisch Specialisten Almelo ( momenteel Dr P Wensing, radioloog en Drs M Kraai, radioloog) en uit de Raad van Bestuur van ZGT ( tot 1 januari 2017 Drs M Schmidt). De directie bestaat uit Dr van Baal, voorzitter en Dr AJJ Woittiez, secretaris/penningmeester. De Stichting heeft een ANBI status, en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Arnhem, onder nummer 41032451.

Voor de beschrijving van de activiteiten op educatief en wetenschappelijk gebied , wordt verwezen naar de jaarverslagen van 2013, 2014 en 2015. Daarin is tevens de jaarrekening zichtbaar, als financiële verantwoording. De Stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van de doelen. De Leden van de Directie krijgen jaarlijks een onkostenvergoeding toegekend door het bestuur, die tot op heden niet meer was dan 1500€ per jaar.

Documentatie

2022

Diavasc Jaarrekening

2021

Diavasc Jaarrekening

2020

Diavasc – Jaarrekening

2019

Diavasc – Jaarverslag 

Diavasc – Jaarrekening

2018

Diavasc – Jaarrekening

2017

Diavasc – Jaarrekening

2016

Diabasc – Jaarverslag

Diavasc – Jaarrekening

2015

Diabasc – Jaarverslag

Diavasc – Jaarrekening

2014

Diabasc – Jaarverslag

Diavasc – Jaarrekening

2013

Diabasc – Jaarverslag

Diavasc – Jaarrekening