Gevoelloze voeten


Bij een langer bestaan van suikerziekte, kan als bijverschijnsel een stoornis in de zenuwvoorziening van de voet ontstaan. Zo heeft grofweg de helft van de patiënten die meer dan tien jaar suikerziekte heeft, last van deze zenuwaantasting. Bij patiënten die met voetwonden als gevolg van suikerziekte bij ons komen, constateren we zelfs in bijna negentig procent een probleem met de zenuwvoorziening. De zenuwaantasting komt symmetrisch voor en bestrijkt het gebied waar normaal een kous zit.

Zenuwaantasting van de voeten uit zich op meerdere wijzen. Verreweg het grootste deel van de patiënten ondervindt een verminderd tot geheel ontbrekend gevoel in de voeten. Daarbij is ook de druksensatie en het gevoel voor temperatuur verdwenen. Bij deze conditie ontstaan veel (onopgemerkte) verwondingen door een te krappe schoen, een onopgemerkt steentje in de schoen, aanraking met hitte (bijvoorbeeld een hete kruik), met een verbranding als gevolg. Ook verdwijnt geleidelijk de onbewuste aansturing van de stabiliteitsspieren bij het lopen. Hierdoor ontstaan gemakkelijk ongevalletjes bij het lopen ontstaan.

Veranderde sensatie tot zelfs pijn kan een ander hinderlijk gevolg zijn van deze zenuwaantasting. Bij een veranderde sensatie hebben de mensen dikwijls het idee op watten te lopen, of dat de voeten in brand staan. Soms bestaat het hinderlijke brandende gevoel zodanig, dat geen laken op de voeten te verdragen is.

Een andere uiting van deze zenuwaantasting, is een verminderde kracht in de pezen van de voet. Een veranderde voetvorm kan het gevolg zijn. Zo zien we veelvuldig een holvoet, hamertenen en spreidvoeten. Deze standsafwijkingen zorgen in de schoen voor ongewenste en niet opgemerkte drukplekken en uiteindelijk wondjes.

Andere complicaties van diabetes, zoals een stoornis in de vaatvoorziening en een verminderde voeding van de huidvaatjes, kunnen op hun beurt weer zorgen voor een slechte wondgenezing. Daarom is het van groot belang de wonden, die langer dan twee weken bestaan, binnen een multidisciplinair behandelteam zoals het onze te behandelen.

Niet alleen tijdige behandeling van wonden is noodzakelijk, ook het voorkomen van deze wonden is belangrijk.  Indien zenuwschade aanwezig is, dient de voet met enige regelmaat onderzocht te worden om tijdig drukplekken aan de voet te signaleren. Dikwijls hebben patiënten dit zelf namelijk niet in de gaten. Vooral diegenen die al eens behandeld zijn voor een voetwond zijn hebben grote kans om weer een wond aan de voeten op te lopen. Deze regelmatige controles behoren onderdeel te zijn van de reguliere controles voor suikerziekte in de huisartsenpraktijk.