Infectie


Infecties is een complicatie die kan ontstaan bij een langer bestaande wond en is een voorkomende probleem. Mensen met diabetes en een chronische wond, hebben dikwijls tekenen van een infectie. Uit een groot  Europees onderzoek van 1200 patiënten met suikerziekte bleek dat ruim een derde van alle patiënten met wonden, een combinatie had van een tekort aan bloedtoevoer en een infectie. De combinatie infectie en tekort aan bloedtoevoer in een diabetische wond is gevaarlijk. Dit dient zo spoedig als mogelijk in een multidisciplinair team behandeld te worden.

Suikerziekte zorgt voor vermindering van de plaatselijke weerstand, waardoor de verschijnselen van een infectie onderdrukt kunnen worden. Hierdoor kan de infectie gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Een bijkomende factor is dat door het ontbreken van het gevoel de pijnsensatie ontbreekt. Een infectie kan snel om zich heen kan grijpen, voordat de patiënt het in de gaten heeft.

De volgende kenmerken passen bij een infectie:

  • Roodheid rondom de wond
  • Oedeem (dik worden van het gebied rond de wond)
  • Uitvloed van niet helder vocht en /of pus,
  • Minder prettige geur
  • Pijn

page-infectie1 page-infectie2 page-infectie3

In geval van een ernstige infectie, gaat dit gepaard met koorts en algeheel onwel bevinden. Infectie dient altijd binnen een multidisciplinair team behandeld te worden. Niet in de laatste plaats omdat de omvang van een infectie veelal onderschat wordt. Een infectie kan uitbreiden in de diepte en het bot aantasten, verdere uitbreiding van het weefsel kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties. Hierbij moet snel ingegrepen worden.

De behandeling

Deze bestaat uit het snel starten van antibiotica. Een kweek moet afgenomen worden om te bepalen of de keuze voor het antibiotica juist is. Dikwijls moet de wond worden schoongemaakt en alle vuiligheid moet worden verwijderd. Soms is een narcose noodzakelijk. Abcessen dienen terstond te worden gedraineerd. In geval van en diepe infectie is ziekenhuis opname noodzakelijk.