Infectie


Suikerziekte kan leiden tot vormveranderingen van de voeten, kwetsbaarheid van de huid, verslechtering van het gevoel en verminderde doorbloeding. Hierdoor lopen mensen met suikerziekte risico op voetwonden.
Voetwonden leiden tot schade en kunnen bovendien geïnfecteerd raken. Dit risico is groot, mede doordat het afweersysteem van mensen met suikerziekte minder goed werkt. Bij ongeveer 60% van de mensen met suikerziekte die met een nieuw ontstane voetwond naar het ziekenhuis komen is er sprake van een infectie. Infecties van voetwonden kunnen ernstige schade veroorzaken en soms levensbedreigend zijn. Ook kunnen de botten en gewrichten van de voet geïnfecteerd raken. Dit wordt ‘osteomyelitis’ genoemd en is moeilijk te behandelen. Infecties van voetwonden zijn de meest voorkomende reden voor amputaties bij mensen met suikerziekte.

Kenmerken van infectie
Infecties van voetwonden bij mensen met suikerziekte worden vastgesteld op basis van lichamelijk onderzoek. Daarbij kijkt men naar roodheid, pijn, zwelling, warmte en uitvloed van troebel vocht of pus. Ook kan iemand bij een infectie van een voetwond soms koorts of een verhoogde hartslag of ademhalingsfrequentie ontwikkelen. Dit is echter zeldzaam, want vaak zijn tekenen en symptomen van infectie bij mensen met suikerziekte onduidelijk. Helaas zijn bloedonderzoek, röntgenfoto’s en scans onbetrouwbaar voor het vaststellen van infecties van voetwonden bij mensen met suikerziekte. 

page-infectie1
page-infectie2
page-infectie3


Behandeling van infectie
De behandeling van een voetwond bestaat uit specialistische wondzorg, drukontlasting, regulatie van de bloedsuikerspiegel en eventuele verbetering van de doorbloeding. Een infectie van een voetwond wordt met antibiotica behandeld. Daarvoor is het nodig om een weefselkweek af te nemen van de voetwond. Daarnaast is er een operatie nodig bij veel weefselschade of pus, snel uitbreidende weefselschade, osteomyelitis, of slechte doorbloeding. Dan is soms een amputatie nodig, al probeert men dit altijd te voorkomen. In sommige ziekenhuizen behandelt men bijvoorbeeld osteomyelitis met een antibioticum-bevattend botvulmiddel in plaats van een amputatie. Meestal kunnen geïnfecteerde voetwonden bij suikerziekte poliklinisch worden behandeld. Ziekenhuisopname is alleen nodig voor operaties of antibiotica via een infuus.

.