Koude voeten


Koude voeten komen bij veel mensen voor. Men stelt zelfs dat dertig procent van de vrouwen deze klacht hebben. Dikwijls zijn koude voeten een uiting van een verminderde circulatie, waarbij je kunt kijken naar het aanbod van de slagaderen, maar ook naar de afvoer via de aderen.

Zo komen koude voeten veel voor bij ouderen met bijvoorbeeld een verslechterde hartfunctie, of vernauwingen in de slagaders. Ook kan een verminderde afvoer zoals bij ernstige spataderen of slechte beweging van de benen een oorzaak zijn.

Naast deze weinig specifieke algemene oorzaken kan diabetes een rol spelen bij het verschijnsel koude voeten. Ongeveer de helft van de patiënten met diabetes vertoont na verloop van jaren afwijkingen in de aanvoerende slagaders van het been, met daardoor een verminderde doorbloeding van de voet. Ook kan diabetes gezorgd hebben voor de aantasting van de hartfunctie. Met als gevolg een verminderde pompwerking van het hart.

Vele oudere patiënten met diabetes bewegen erg weinig. Hierdoor vindt verminderde afvoer van het bloed naar het hart via de aderen plaats. De ontstane stoornis in de voetcirculatie veroorzaakt koude voeten. Meer dan de helft van alle patiënten met suikerziekte vertoont na tien jaar aantasting van de zenuwvoorziening van het been. Dit kan aanleiding geven tot gevoelsveranderingen, zoals die van een koude voet. Dus ook bij patiënten met diabetes kunnen meerdere oorzaken een rol spelen bij het verschijnsel koude voeten.

Wat te doen bij koude voeten?

Van belang is allereerst de vaatvoorziening te testen. Dit kan met vrij simpele middelen zoals een bloeddrukmeting van de enkel en tenen. Ook is het belangrijk om onderzoek te doen naar de zenuwvoorziening van de voet. Dit kan vrij simpel worden getest bij uw huisarts of bezoek aan de diabetische voetenpoli. Koude voeten zijn meestal niet ernstig en vaak luidt het advies dan ook om de voet warm houden en eventueel meer bewegen.