Neuropathie


page-neuropathie1Neuropathie is een mogelijke complicatie van diabetes mellitus en is een gevoelsstoornis die veelal begint bij de uiteinden van het lichaam. Het is een conditie die vooral gelokaliseerd is bij de voeten en waarbij de kwaliteit van de zenuwvoorziening, in meer of mindere mate zijn aangedaan. Er is vooral uitval van de waarneming van druk en temperatuur. Bovendien ontbreekt het diepe gevoel, waardoor men het evenwicht in het donker of met gesloten ogen verliest. Het gevolg hiervan is een grotere kans op vallen of het oplopen van verwondingen.

Symptomen van neuropathie zijn onder andere:

  • Gevoelsverlies (doofheid en/of tintelingen);
  • Het gevoel hebben op watten te lopen;
  • Overgevoeligheid (brandende pijnen en het dekbed niet op de voeten kunnen verdragen);
  • Het gevoel hebben dat de sok dubbel zit;
  • Onzeker looppatroon/evenwichtsverlies, met name in het donker.

Uit een grote Europese studie bleek dat bijna negentig procent van alle patiënten die voor het eerst een chronische wond heeft lijdt aan neuropathie. Wonden aan de voeten, met name aan de onderkant, ontstaan dikwijls door een conflict met een (te smalle) schoen. Neuropathie kan ook leiden tot verzwakking van de voetspieren, met als gevolg een verandering van de voetvorm en klauwstand van de tenen. Deze veranderingen zorgen voor een hogere druk onder de voeten. De hoogste druk wordt vaak gevonden onder de voorvoet en de top van de teen. Hogere drukken kunnen vervolgens weer wonden tot gevolg hebben.

Zoals bij veel orgaanaantastingen van de suikerziekte merkt de patiënt er dikwijls niets van (door het ontbreken van het gevoel) en consulteert daardoor te laat een dokter. Naast de drukplekken als gevolg van een te kleine schoen, zien we regelmatig verbranding (bijvoorbeeld bij een te warme kruik) of wonden door voorwerpen in de schoen, zoals steentjes en spijkers.

page-neuropathie2  page-neuropathie4 page-neuropathie3