Interactief programma


Hieronder vindt u het programma. Zowel de tijden als de inhoud van de parallelle sessies kunnen nog wijzigen.
Door op de titel te klikken kunt u meer lezen over de inhoud van de sessie. Deze inhoud zal de komende weken worden aangevuld.
Het is ook mogelijk om sessies te doorzoeken en te selecteren voor uw persoonlijke overzicht. 

 

  • dinsdag 18 jun 2024
  • woensdag 19 jun 2024

dinsdag 18 jun 2024

13:00 - 18:30

Inloop

Theater

Tijdens de YIM presenteren opkomende onderzoekers en PhD studenten hun (voorlopige) onderzoeksresultaten
di 13:00 - 13:30
350 max
Young Investigators Meeting

13:30 - 13:35

Young Investigators Meeting (YIM) - opening

Dr. Jaap van NettenTheater

Tijdens de YIM presenteren opkomende onderzoekers en PhD studenten hun (voorlopige) onderzoeksresultaten
di 13:30 - 13:35
350 max
Young Investigators Meeting
AmsterdamUMC

13:35 - 15:00 Yim - Presentaties jonge promovendi

In deze sessie presenteren onderzoekers die bezig zijn met hun PhD hun laatste onderzoeksresultaten

Cumulatieve plantaire weefselstress en de associatie met het ontwikkelen van plantaire voetulcera bij mensen met diabetes

Chantal HulshofTheater

Overmatige en herhaalde mechanische belasting van het plantaire weefsel leidt vaak tot voetulcera. Deze mechanische belasting is een wisselwerking van meerdere stressfactoren: plantaire druk, schuifkrachten, gewichtdragende activiteiten en het dragen van schoeisel of niet. Cumulatieve plantaire weefselstress is een combinatie van deze stressfactoren. De associatie tussen cumulatieve plantaire weefselstress, de stressfactoren en plantaire voetulcera is nog steeds niet helemaal duidelijk en behoeft daarom meer onderzoek. Als gevolg van recente technologische ontwikkelingen zijn alle stressfactoren nu objectief meetbaar, waardoor cumulatieve plantaire weefselstress nauwkeuriger en geavanceerder te bepalen is. Daarom, was ons doel om de associatie tussen cumulatieve plantaire weefselstress, de stressfactoren ervan en plantaire voetulcera bij mensen met diabetes met een hoog risico op voetulcera te onderzoeken.

Mijn naam is Chantal Hulshof en ik ben bewegingswetenschapper. Momenteel werk ik als PhD-student aan het DIALOAD project in het Amsterdam UMC, gericht op het onderzoeken van biomechanische, fysieke activiteit en gedragsfactoren die geassocieerd zijn met diabetes-gerelateerde voetulcera.
di 13:35 - 13:48
350 max
Young Investigators Meeting
AmsterdamUMC

Perioperative Perfusion Assessment to Guide and Improve Decision-making in Treatment of Peripheral Arterial Diseases

Bryan WermelinkTheater

Symptomen zoals ischemische rustpijn of niet genezende wonden, blijven een dagelijkse last voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Weefselperfusie analyse is bij deze patiënten van cruciaal belang voor adequate diagnostisering en behandeling, en wanneer chirurgische interventie onvermijdelijk is, het bieden van patiënt specifieke peroperatieve ondersteuning.
Deze presentatie focust zich op het introduceren en kwantificeren van 2D-perfusie angiografie, laser speckle contrast imaging en fluorescentie angiografie in het perioperatieve traject met als doel inzicht te verkrijgen in lokale weefselperfusie. Daarnaast wordt de correlatie tussen perioperatief gemeten weefselperfusie en klinische uitkomsten binnen 6 maanden na revascularisatie onderzocht.

Als technisch geneeskundige voer ik mijn promotie onderzoek uit binnen een samenwerking tussen Medisch Spectrum Twente en Universiteit Twente. Het onderzoek richt zich op perioperatieve beeldvorming van weefselperfusie bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden.
di 13:48 - 14:01
350 max
Young Investigators Meeting
Medisch Spectrum Twente

Nieuwe dimensies in drukmetingen

Lisa VossenTheater

di 14:01 - 14:14
350 max
Young Investigators Meeting
AmsterdamUMC

Human-in-the-loop optimization (HILO) of rocker shoe to reduce plantar pressure and collision work simultaneously

Rifko Rahmat KurniantoTheater

Besides the advantage of offloading pressure, rocker shoe might have disadvantages, e.g.: higher step-to-step collision work. Finding optimal rocker shoe settings might be challenging as individual’s response to the same intervention may vary and may change over time as they adapt to the rocker shoe. With HILO, the adaptation of each individual is included in the optimization loop of the rocker settings. Our approach found individualized solution which performed similarly to generic optimal settings for most participants but is superior in selected cases. In addition, larger apex angle can further offload peak pressure in medial forefoot. Finally, there is limited room for improvement in collision work while effectively offloading medial forefoot compared to generic optimal setting

Ph.D student in Human Movement Science doing research about human-in-the-loop optimization (HILO) of rocker shoe for diabetic patients.
di 14:14 - 14:27
350 max
Young Investigators Meeting
UMCG

Stein ExterkateTheater

di 14:27 - 14:40
350 max
Young Investigators Meeting
AmsterdamUMC, Wender

Kor HuttingTheater

di 14:40 - 14:53
350 max
Young Investigators Meeting
ZGT

BeBoP RCT

Merel GrambergTheater

di 14:53 - 15:06
350 max
Young Investigators Meeting
AmsterdamUMC, Wender

15:15 - 16:00

YIM Posterpresentaties & pauze

Theater

Tijdens de YIM presenteren opkomende onderzoekers en PhD studenten hun (voorlopige) onderzoeksresultaten
di 15:15 - 16:00
350 max
Young Investigators Meeting

16:00 - 16:30

What to expect from the largest-ever research project on ucer prevention? - The DIALECT consortium

Sicco BusTheater

di 16:00 - 16:30
350 max
Young Investigators Meeting
AmsterdamUMC

16:30 - 18:00 YIM presentaties Jonge doctors

In deze sessie presenteren jonge doctors hun recent afgeronde promotie.

Exploring the Role of Plantar Pressure in Charcot Neuro-Osteoarthropathy

Victoria MilbournTheater

Charcot neuro osteoarthropathy (CNO), although rare, is one of the most severe and debilitating complications of diabetes. Over time CNO can lead to gross deformity, increased plantar pressures and a high of risk of ulceration.
The impact of biomechanical forces on the extent of bone and joint destruction in the natural history of CNO is not fully known and we do not know if baseline plantar pressures can be used as a predictor for whether these changes will take place.
Therefore our study aims to investigate the correlation between barefoot plantar pressures and remission time in active Charcot foot patients, and the relationship between plantar pressure changes and foot deformity. With a retrospective cohort analysis of individuals with diabetes mellitus and Charcot neuro-osteoarthropathy, we aim to unveil the impact of biomechanical forces on bone and joint destruction.

MVictoria is a diabetes specialist podiatrist from the UK with extensive experience in multidisciplinary foot services and a specialist interest in Charcot neuro-osteoarthropathy. She is currently a PhD candidate at Amsterdam UMC as part of the exciting international DIALECT research program. Victoria’s specific project is focused on biomechanical factors in Charcot neuro-osteoarthropathy and deformity.
di 16:30 - 16:45
350 max
Young Investigators Meeting
AmsterdamUMC

Combination of medical imaging techniques to better understand the ulceration process in the diabetic foot plantar soft tissues

Alessandro VicentiniTheater

In the early stages of remission (the first months after healing from a foot ulcer), foot plantar soft tissue features likely contribute to the increased risk for renewed skin breakdown. The topic of this talk is how can we deploy multiple advanced medical imaging methods to quantify these properties and better understand the reulceration process. Recent findings lead to hypothesize that the observed tissue stiffening and thickness reduction are symptomatic of wider biomechanical alterations, given the viscoelastic properties of these tissues. Together with the histological and biochemical tissue degradation induced by diabetes, these factors may collectively compromise the foot's capacity to effectively bear stress, potentially leading to ulcer recurrence.

My name is Alessandro Vicentini and I am a human movement scientist from Venice (Italy). Currently, I work as a PhD candidate at the Rehabilitation Medicine Department of the Amsterdam UMC. I am passionate about lower limb biomechanics and my PhD project is on medical imaging of the plantar soft tissues of the “in remission” diabetic foot.
di 16:43 - 16:58
350 max
Young Investigators Meeting
AmsterdamUMC

The effect of custom-made footwear components on biomechanical and user-related outcomes in individuals with diabetes at high risk of foot ulceration: a systematic review

Isabella GiganteTheater

The International Working Group on the Diabetic Foot recommends custom-made footwear to prevent ulceration among individuals with a high risk of diabetes-related foot ulcers. However, current systematic reviews have not comprehensively explored how the specific footwear components affect both biomechanical and user-related outcomes in these individuals with high risk for ulceration. Given the complexity of diabetes as a disease and the complex characteristics of the intervention, it is crucial to get a deeper understanding of these component-outcome relationships to better prevent ulceration. I aim to contribute answering the question: what features should custom-made footwear have to prevent foot ulcers?

Isabella is a certified Prosthetist and Orthotist with a Master’s in Health Sciences. She is pursuing her PhD at Amsterdam UMC. Her research focuses on developing personalized custom-made footwear for individuals with diabetes at high-risk of foot ulceration.
di 16:56 - 17:11
350 max
Young Investigators Meeting
AmsterdamUMC

19:00 - 22:00

Diner (alleen toegang met dinerticket)

Congres Diabetische VoetAmadeus / terras

di 19:00 - 22:00
150 max

woensdag 19 jun 2024

08:30 - 09:00

Ontvangst

Lounge

wo 08:30 - 09:00
350 max

09:00 - 10:45

Welkom

Wouter ten Cate | dr. Hilde DijstelbloemTheater

W. ten Cate - Traumachirurg gespecialiseerd in Charcotvoet chirurgie en H. Dijstelbloem - Voorzitter Raad van bestuur
wo 09:00 - 09:15
350 max
Plenaire sessie
ZGT

09:15 - 09:45

State of the art in diabetic wound care

Prof. dr. Fran GameTheater

In 2023 zijn als onderdeel van de IWGDF Global Guidelines de nieuwe richtlijnen voor wondgenezing gepresenteerd. In deze presentatie zal Fran Game de gemaakte aanbevelingen verkennen, de redenering erachter bespreken en bespreken hoe deze in de dagelijkse klinische praktijk toegepast kunnen worden.

Fran Game is sinds 2011 consultant-diabetoloog bij de Universitaire Ziekenhuizen van Derby en Burton NHS Foundation Trust. Ze bekleedt de functies van klinisch directeur van R&D en honorair hoogleraar aan de Universiteit van Nottingham. Tevens heeft ze momenteel de klinische leiding van de National Diabetes Foot Audit van Engeland en Wales, en ze is recentelijk benoemd tot voorzitter van de IWGDF.
wo 09:15 - 09:45
350 max
Plenaire sessie
University Hospitals of Derby and Burton NHS Foundation Trust

09:45 - 10:15

Preventieve en corrigerende standscorrecties in de behandeling van diabetisch voet ulcera

Wilbert van LaarTheater

Van Laar is als orthopedisch chirurg, gespecialiseerd in voet/enkel problematiek en is werkzaam in het Alrijne ziekenhuis. in de behandeling van diabetisch voet ulcera en onderdeel van een enthousiast multidisciplinair diabetisch voetenteam. Door deze intensieve samenwerking bestaat een groot deel van zijn werk uit electieve en preventieve standscorrecties bij diabetische voeten ter genezing van diabetische ulcera maar met name ook ter vermindering van de recidief kans van diabetische voet ulcera.

Het is bekend dat de prognose van een diabetisch voet ulcus zeer slecht is. Zo weten we dat recidief kans van een ulcus 60% is binnen 1 tot 3 jaar, de kans op amputatie bij een diabetisch ulcus 5-24% is binnen 6-18 maanden, 85% van alle niet traumatische amputaties plaatsvindt bij diabeten en de 5 jaar mortaliteit zelfs 66% is na een major amputatie. Gezien de complexiteit van deze pathologie is daarom multidisciplinaire behandeling noodzakelijk. Als voet/enkel chirurg kijken we naar de biomechanica en functionele anatomie van de voet als oorzaak voor het ontstaan en de recidief kans van het ulcus. We weten namelijk dat ten gevolge van de diabetes en de vaak bijkomende polyneuropathie er standsafwijkingen ontstaan die een grote impact hebben op het ontstaan van het ulcus en de recidief kans. Ook eerdere uitgevoerde chirurgisch interventies zoals minor amputaties hebben een grote invloed op de alignement en de drukverdeling van de voet waardoor de kans op het ontstaan van secundaire ulcera wordt vergroot. Het is daarom belangrijk om in de behandeling van de diabetische voet ulcera ook de onderliggende standsafwijking te behandelen. Dit door middel van reconstructieve en preventieve standsoperaties uit te voeren.
wo 09:45 - 10:15
350 max
Plenaire sessie
Alrijne zorggroep

10:15 - 10:45

Koffiepauze

Lounge

wo 10:15 - 10:45
350 max
Pauze

10:45 - 11:45 Parallel sessies 1

Een "special interest group" voor diabetische voet reconstructies - sessie 1; waarom?

James Chan, MBBChir, MA, DPhil, FRCS | Sophie Ghijsen | dr. Hinne RakhorstRavel/Heyermans/Amadeus

In Nederland is een multidisciplinaire groep mensen bezig met het verbinden van het onderwerp reconstructieve chirurgie in diabetische voetzorg door middel van de oprichting van een 'special interest group'. De groep staat open voor iedereen die geïnteresseerd is, met name voor chirurgen: orthopedisch, traumatisch, vaat, en plastisch chirurgen. Deze sessie bestaat uit twee delen. Dit is het eerste deel van de sessie waarin we praten over het hoe en waarom.

James Chan, chirurg en oprichter van zo'n Special Interest Group in Groot-Brittannië, zal vertellen over zijn ervaringen in samenwerkingen en het organiseren hiervan. Tevens zal hij zijn ervaringen delen op het gebied van vrije lap reconstructies bij diabetische voeten. Sophie Gijsen zal vervolgens een eerste overzicht geven van vrije lap reconstructies voor diabetische voeten in Nederland en de eerste resultaten van een aantal centra presenteren.

In deze sessie vragen we iedereen vanuit zijn eigen expertise de randen van de oplossing en het begin van de uitdaging te verkennen, en gaan we op zoek naar hoe we elkaars vakgebied kunnen benutten ten behoeve van de patiënt en hoe we onze resultaten kunnen verbeteren.

James Chan is plastisch chirurg werkzaam in de UK. James zet zich buitengewoon in om met inzet van de plastisch chirurg in het multidisciplinaire team wonden aan diabetische voeten te bedekken en zo het percentage amputaties te verlagen, de kosten van de zorg rond diabetische voeten te verlagen en de kwaliteit van leven te verhogen. Hij werkt niet alleen lokaal klinisch aan dit doel maar heeft ook een multidisciplinaire special interest group opgericht in de UK die door de UK orthopedische vaatchirurgische, en plastische chirurgische verenigingen wordt ondersteund. James is een bescheiden topper en kan u inspireren en meenemen in het waarom en hoe de plastisch chirurg een inbreng kan hebben en het team en de uitkomsten van behandelingen kan verbeteren. | Sophie Ghijsen is arts-onderzoeker en doet onderzoek naar vrije lap reconstructies bij diabetische voeten in Nederland. | Hinne Rakhorst is plastisch chirurg bij ZGT en MST.
wo 10:45 - 11:45
30 max
parallel sessie
Buckinghamshire Healthcare NHS Trust, St. Antonius Ziekenhuis, ZGT

Motivational interviewing

Maarten MerkxRavel/Heyermans/Amadeus

wo 10:45 - 11:45
100 max
parallel sessie
HSK Groep

Onbewezen effectieve middeltjes in de wondzorg, Het onderzoeken waard?

Erik Manning | Arne WesselsRavel/Heyermans/Amadeus

wo 10:45 - 11:45
100 max
parallel sessie
ZGT

Stap in je orthopedische schoenontwerp

Stein ExterkateRavel/Heyermans/Amadeus

"Stap in de wereld van innovatie en wetenschap met deze exclusieve workshop over het ontwerpen van orthopedische schoenen. Dit is een inspirerende sessie voor klinische experts, wetenschappers en gepassioneerde professionals. Het draait niet alleen om leren, maar ook om het bundelen van diverse expertise. Ontdek hoe teamprestatie de sleutel is tot het creëren van schoenen die niet alleen passen, maar levens veranderen.”

Stein Exterkate is biomedische technoloog en teamleider van het Research & Development team van de Scharenborg Groep. Met nieuwe kennis en ontwikkelingen brengen zij de totale voetzorg een stap verder. Als parttime promovendus aan het Amsterdam UMC doet hij onderzoek naar het design van orthopedische schoenen.
wo 10:45 - 11:45
100 max
parallel sessie
Scharenborg Groep, Voetencentrum Wender

11:45 - 12:15

Lunch

Lounge & foyer

wo 11:45 - 12:15
350 max
Pauze

Lunchpresentatie (sponsor)

Platinum sponsorHeyermans/Vondel

wo 12:00 - 12:30
50 max
Sponsor presentatie

Lunchpresentatie (sponsor)

Platinum sponsorHeyermans/Vondel

wo 12:30 - 13:00
50 max
Sponsor presentatie

13:00 - 14:00 Parallel sessies 2

Parallel sessies

Hoe gipst Nederland?

Dr. Jaap van Netten | Arne Wessels | Nicole NibbelinkRavel/Heyermans/Amadeus

Tijdens deze workshop presenteren wij de bevindingen van de inventarisatie die begin dit jaar is gemaakt bij alle gipsverbandmeesters naar de protocollen van het offloaden van diabetische voet ulcera in Nederlandse centra. We laten zien welke verschillen en overeenkomsten er zijn, en plaatsen die in het perspectief van de wetenschappelijke evidence. Samen met de deelnemers bespreken we deze resultaten. Wat betekenen de gevonden verschillen voor de dagelijkse praktijk? Kunnen we toewerken naar een landelijk gips-protocol? En hoe kunnen we duurzamer samenwerken, en kennis van en naar de dagelijkse praktijk krijgen? Kom naar deze workshop en discussieer mee!

Jaap van Netten is bewegingswetenschapper, werkzaam als senior onderzoeker en klinisch academicus bij Amsterdam UMC. In zijn onderzoek richt hij zich op de samenhang tussen biomechanica en gedrag in het voorkomen van voetwonden en amputaties bij mensen met gevoelsstoornissen. Vanuit Academische Werkplaats HOMELAND richt hij zich ook sterk op het delen en daarmee vermenigvuldigen van kennis. | Arne Wessels | Nicole Nibbelink
wo 13:00 - 14:00
100 max
parallel sessie
AmsterdamUMC, ZGT

Team workshop Charcot reconstructie

Wouter ten Cate | Wilbert van der LaarRavel/Heyermans/Amadeus

Reconstructieve chirurgie van een diabetische voet is een team-effort. In deze workshop behandelen wij het hele traject van een patient die een standscorrectie ondergaat in verband met een gedeformeerde diabetische voet of een Charcot voet. We gaan in op het optimaliseren van de patient, de aanvullende diagnostiek, de pre-operatieve planning en het postoperatieve traject. Dus ben je als revalidatie-arts of (orthopedisch) chirurg geïnteresseerd in diabetische voet reconstructies en wil je het peri-operatieve traject optimaliseren neem dan je team mee en doe mee aan deze workshop.

Wouter ten Cate werkt als traumachirurg in ZGT en is lid van het topklinische multidisciplinaire diabetische voetenteam. Hij richt zich met name op de behandeling van en onderzoek naar diabetische voet osteomyelitis, standscorrecties in het kader van preventie of behandeling van ulcera en Charcot voet reconstructies.
wo 13:00 - 14:00
100 max
parallel sessie
Alrijne zorggroep, Chirurgie, ZGT

Team workshop debridement - Good and bad practices & team casus.

Marije oude Lenferink | Marieke van den BergRavel/Heyermans/Amadeus

wo 13:00 - 14:00
100 max
parallel sessie
Voetencentrum Wender, ZGT

Technologie ondersteunde leefstijlbegeleiding bij diabetes

Goos Laverman | Nicole OosteromRavel/Heyermans/Amadeus

Leefstijl verbetering is erg belangrijk in de behandeling van diabetes maar beperkt succesvol. In deze presentatie laten we zien wat we mogen verwachten van technologie-ondersteunde leefstijlverbetering. We zullen ingaan op de mogelijkheden van de DIAMETER app. innovatieve technologie voor de ondersteuning van de diabetes behandeling.

Goos Laverman is naast zijn functie als internist-nefroloog altijd verbonden gebleven met het UMCG en is als klinisch hoogleraar aangesteld bij de “Biomedical Signals and Systems” (BSS) groep van de Universiteit Twente waar hij onderzoek doet naar de inzet van innovatieve technologie bij de behandeling van diabetes. Hij is hoofonderzoeker van diverse studies, waaronder het “Diabetes en Leefstijl Cohort Twente” (DIALECT) een cohortonderzoek in patiënten met diabetes type 2.
wo 13:00 - 14:00
50 max
parallel sessie
Interne geneeskunde, ZGT

14:00 - 15:00

Een "special interest group" voor diabetische voet reconstructies - sessie 2; Hoe?

Dr. Olaf Bakker | dr. Hinne RakhorstRavel/Heyermans/Amadeus

In Nederland is een multidisciplinaire groep mensen bezig met het verbinden van het onderwerp reconstructieve chirurgie in diabetische voetzorg door middel van de oprichting van een 'special interest group'. De groep staat open voor iedereen die geïnteresseerd is, met name voor chirurgen: orthopedisch, traumatisch, vaat, en plastisch chirurgen. Het doel is:

  • Uitwisseling van successen en mislukkingen
  • Discussies over indicaties en contra-indicaties
  • Oprichting van een Delphi-expertgroep om wetenschappelijke publicaties te verzorgen
  • Oprichting van een netwerk waarbij mensen door het hele land weten waar deze zorg focus en aandacht krijgt.

De vraag wordt gesteld of de special interest group op zichzelf kan staan of beter in een bestaand geheel kan passen.

We zullen sessie 1 voortzetten met een sessie waarin we actief bezig zullen zijn met het opzetten van deze "special interest group" in Nederland.

Olaf Bakker is vaatchirurg in het St. Antonius ziekenhuis
wo 14:00 - 15:00
30 max
parallel sessie
St. Antonius Ziekenhuis, ZGT

Motivational interviewing

Maarten MerkxRavel/Heyermans/Amadeus

wo 14:00 - 15:00
100 max
parallel sessie
HSK Groep

Onbewezen effectieve middeltjes in de wondzorg, Het onderzoeken waard?

Erik Manning | Arne WesselsRavel/Heyermans/Amadeus

wo 14:00 - 15:00
100 max
parallel sessie
ZGT

Stap in je orthopedische schoenontwerp

Stein ExterkateRavel/Heyermans/Amadeus

"Stap in de wereld van innovatie en wetenschap met deze exclusieve workshop over het ontwerpen van orthopedische schoenen. Dit is een inspirerende sessie voor klinische experts, wetenschappers en gepassioneerde professionals. Het draait niet alleen om leren, maar ook om het bundelen van diverse expertise. Ontdek hoe teamprestatie de sleutel is tot het creëren van schoenen die niet alleen passen, maar levens veranderen.”

Stein Exterkate is biomedische technoloog en teamleider van het Research & Development team van de Scharenborg Groep. Met nieuwe kennis en ontwikkelingen brengen zij de totale voetzorg een stap verder. Als parttime promovendus aan het Amsterdam UMC doet hij onderzoek naar het design van orthopedische schoenen.
wo 14:00 - 15:00
100 max
parallel sessie
Scharenborg Groep, Voetencentrum Wender

15:00 - 15:30

Koffiepauze

Lounge

wo 15:00 - 15:30
350 max
Pauze

15:30 - 16:30

Hoe gipst Nederland?

Dr. Jaap van Netten | Arne Wessels | Nicole NibbelinkRavel/Heyermans/Amadeus

Tijdens deze workshop presenteren wij de bevindingen van de inventarisatie die begin dit jaar is gemaakt bij alle gipsverbandmeesters naar de protocollen van het offloaden van diabetische voet ulcera in Nederlandse centra. We laten zien welke verschillen en overeenkomsten er zijn, en plaatsen die in het perspectief van de wetenschappelijke evidence. Samen met de deelnemers bespreken we deze resultaten. Wat betekenen de gevonden verschillen voor de dagelijkse praktijk? Kunnen we toewerken naar een landelijk gips-protocol? En hoe kunnen we duurzamer samenwerken, en kennis van en naar de dagelijkse praktijk krijgen? Kom naar deze workshop en discussieer mee!

Jaap van Netten is bewegingswetenschapper, werkzaam als senior onderzoeker en klinisch academicus bij Amsterdam UMC. In zijn onderzoek richt hij zich op de samenhang tussen biomechanica en gedrag in het voorkomen van voetwonden en amputaties bij mensen met gevoelsstoornissen. Vanuit Academische Werkplaats HOMELAND richt hij zich ook sterk op het delen en daarmee vermenigvuldigen van kennis. | Arne Wessels | Nicole Nibbelink
wo 15:30 - 16:30
100 max
parallel sessie
AmsterdamUMC, ZGT

Team workshop Charcot reconstructie

Wouter ten Cate | Wilbert van der LaarRavel/Heyermans/Amadeus

Reconstructieve chirurgie van een diabetische voet is een team-effort. In deze workshop behandelen wij het hele traject van een patient die een standscorrectie ondergaat in verband met een gedeformeerde diabetische voet of een Charcot voet. We gaan in op het optimaliseren van de patient, de aanvullende diagnostiek, de pre-operatieve planning en het postoperatieve traject. Dus ben je als revalidatie-arts of (orthopedisch) chirurg geïnteresseerd in diabetische voet reconstructies en wil je het peri-operatieve traject optimaliseren neem dan je team mee en doe mee aan deze workshop.

Wouter ten Cate werkt als traumachirurg in ZGT en is lid van het topklinische multidisciplinaire diabetische voetenteam. Hij richt zich met name op de behandeling van en onderzoek naar diabetische voet osteomyelitis, standscorrecties in het kader van preventie of behandeling van ulcera en Charcot voet reconstructies.
wo 15:30 - 16:30
100 max
parallel sessie
Alrijne zorggroep, Chirurgie, ZGT

Team workshop debridement - Good and bad practices & team casus.

Marije oude Lenferink | Marieke van den BergRavel/Heyermans/Amadeus

wo 15:30 - 16:30
100 max
parallel sessie
Voetencentrum Wender, ZGT

Technologie ondersteunde leefstijlbegeleiding bij diabetes

Goos Laverman | Nicole OosteromRavel/Heyermans/Amadeus

Leefstijl verbetering is erg belangrijk in de behandeling van diabetes maar beperkt succesvol. In deze presentatie laten we zien wat we mogen verwachten van technologie-ondersteunde leefstijlverbetering. We zullen ingaan op de mogelijkheden van de DIAMETER app. innovatieve technologie voor de ondersteuning van de diabetes behandeling.

Goos Laverman is naast zijn functie als internist-nefroloog altijd verbonden gebleven met het UMCG en is als klinisch hoogleraar aangesteld bij de “Biomedical Signals and Systems” (BSS) groep van de Universiteit Twente waar hij onderzoek doet naar de inzet van innovatieve technologie bij de behandeling van diabetes. Hij is hoofonderzoeker van diverse studies, waaronder het “Diabetes en Leefstijl Cohort Twente” (DIALECT) een cohortonderzoek in patiënten met diabetes type 2. | Nicole Oosterom is werkzaam als verpleegkundig specialist diabetes, nefrologie en dialyse in ZGT. Daarnaast werkzaam als PhD binnen de “Biomedical Signals and Systems” (BSS) groep van de Universiteit Twente. Het promotieonderzoek richt zich op leefstijl interventies waaronder prehabilitatie voor gecompliceerde type 2 diabetes patiënten in de tweedelijnszorg.
wo 15:30 - 16:30
50 max
parallel sessie
Interne geneeskunde, ZGT

16:30 - 17:00

Sjef van Baal lezing: The Multidisciplinary Team Approach in the Management of the Diabetic Foot

Bauer Sumpio MD, PhD, FACStheater

Dr. Bauer E. Sumpio is a tenured Professor of Surgery (Vascular), Radiology (Interventional) and Medicine (Cardiology)at Yale University School of Medicine, the Emeritus Chief of Vascular Surgery at the Yale-New Haven Hospital and Emeritus Program Director of Vascular Surgery Fellowship Program.

The pathophysiologic mechanisms underlying diabetic foot disease are multi-factorial and include neuropathy, infection, ischemia, and abnormal foot structure and biomechanics. It is, therefore, not surprising that the management of the diabetic foot is a complex clinical problem requiring an interdisciplinary approach. The interdisciplinary team approach to diabetic foot issues is beneficial for patients and required for achieving optimal management and prevention of complications. Collectively, the interdisciplinary team should direct its efforts toward restoring and maintaining an ulcer-free lower extremity with functional limb salvage as the ultimate goal. Collaboration between specialists should be extended to creation of consensus documents and structured educational programs that emphasize the interdisciplinary care of patients with diabetes. Legislative advocacy to ensure adequate health care resources to support these guidelines will be more effective when multiple specialty groups are heard as one voice. It is with this level of inter-professional collaboration amongst vascular surgeons and podiatrists that we can realize the goal of reducing the unnecessarily high number of diabetes-related amputations worldwide.
wo 16:30 - 17:00
350 max
Plenaire sessie
Professor of Surgery (Vascular) and of Radiology and Biomedical Imaging and of Medicine (Cardiology), Yale School of Medicine

17:00 - 17:15

Young Investigators Award

Sicco BusTheater

wo 17:00 - 17:15
350 max
Plenaire sessie

17:15 - 18:15

Borrel

Lounge

wo 17:15 - 18:15