Sessie: YIM slot 1.1


Overmatige en herhaalde mechanische belasting van het plantaire weefsel leidt vaak tot voetulcera. Deze mechanische belasting is een wisselwerking van meerdere stressfactoren: plantaire druk, schuifkrachten, gewichtdragende activiteiten en het dragen van schoeisel of niet. Cumulatieve plantaire weefselstress is een combinatie van deze stressfactoren. De associatie tussen cumulatieve plantaire weefselstress, de […]

Cumulatieve plantaire weefselstress en de associatie met het ontwikkelen van ...