Symposium


XVIIe Symposium Diabetische voet – 23 en 24 januari 2018

 

“De complexe diabetische voet; de wonden zijn de wereld nog niet uit”

 

Dames en Heren ,

Van harte nodig ik u uit voor het XVIIe Almelose symposium Diabetische Voet op 23 en 24 januari 2018 .

Het organiserend comité heeft ook dit jaar geprobeerd een aantal actuele zaken met betrekking tot  de diagnostiek en behandeling van de diabetische voet  te belichten . Bij de plenaire voordrachten komt het probleem van de voetinfectie uitvoerig aan bod. Nieuwe technieken voor de behandeling van de ischemische voet worden besproken en, ingegeven door het probleem van de vroege recidieven,  wordt nog eens extra aandacht gegeven aan de verbetering van de secundaire preventie.

Zoals u van ons gewend bent, is er ook ruimte voor workshops. Zowel voor als na de lunchpauze worden acht workshops gegeven. Iedere  deelnemer kan een keuze maken voor twee workshops. Naast een aantal terugkerende onderwerpen en een nadere uitwerking van de plenaire voordrachten hebben wij bij de workshops gekozen voor een tweetal nieuwe onderwerpen: educatie en het opzetten van wetenschappelijk onderzoek bij de diabetische voet.

Daar waar mogelijk wordt tijdens het gehele symposium verwezen naar de onlangs verschenen Nederlandse Consensus tekst Diabetische Voet.

In het tweede deel van de middag vindt een minisymposium plaats over de rol van de hyperbare geneeskunde bij de behandeling van chronische wonden in het algemeen en de diabetische voet in het bijzonder. Parallel aan dit minisymposium organiseren we een cursus casting , te beginnen met een uitgebreide theoretische inleiding, gevolgd door de uitvoering hiervan in de praktijk.

Op 23 januari wordt de Young Investigators Meeting georganiseerd. Deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst, waar een achttal jonge onderzoekers hun werk presenteert, heeft zich altijd mogen verheugen in een grote belangstelling.

Deze middag zal worden afgesloten met een voordracht van de voorzitter van de Nederlandse Consensusgroep, Prof. Schaper, over de organisatie van de zorg en de behandeling van de Charcot voet.

Wij hopen u op 23 en 24 januari 2018 in groten getale in Almelo te mogen ontvangen.

Mede namens het organiserend comité,

Dr. J.G. van Baal

Vaatchirurg ZGT, Almelo en Hengelo

 

Overige informatie

Accreditatie

Accreditatie is toegekend aan:

– Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (10 punten)

– Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (10 punten)

– Nederlandse Associatie Physician Assistants (10 punten)

– Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing Diabetes Zorg (9 punten)

– Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing Wondzorg (9 punten)

– Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register Scholing verpleegkundig specialisten (10 punten)

 

Accreditatie is aangevraagd bij:

– Vereniging Gipsverbandmeesters Nederland

 

Wetenschappelijk comité

Dr. J.G. van Baal

Dr. S.A. Bus

Prof. dr. R. Hinchliffe

Dr. J.J. van Netten

Dr. A.J.J. Woittiez

 

Organiserend comité

Diabetisch voetenteam ZGT

 

Symposium locatie

Dinsdag:                Ziekenhuisgroep Twente

Zilvermeeuw 1, 7609 PP  Almelo

Woensdag:            Polman Stadion

Stadionlaan 1, 7606 JZ  Almelo

 

Symposium secretariaat

Mevr. E. van Vooren – van Gerven

Ziekenhuisgroep Twente

Postbus 7600

7600 SZ  Almelo

Tel: 06-48810102 (dinsdag van 09.00-12.30 en donderdag van 13.00-16.00 uur)

E-mail: e.vvooren@zgt.nl