Bas Meijer

Directeur zorg bij Voetencentrum Wender

Bas Meijer, 30 jaar, is opgegroeid in Nijverdal. Tijdens en na zijn opleiding tot podotherapeut heeft hij op verschillende eerste en tweedelijns praktijken gewerkt binnen Nederland, waaronder het LUMC / ZGT en het MST. Nu is hij als Directeur Zorg werkzaam in Hengelo op het hoofdkantoor in Hengelo. Samen met Ian Matthison presenteert hij de volgende sessie:

A scientific and clinical approach on the mining of Real World Datasets to gain insight to lower limb risk profile in people with Diabetes Mellitus.

De presentatie zal ingaan op het verzamelen van Real World Data (RWD) en Real World Evidence (RWE) binnen de diabetische voetzorg. Belangrijk is om goed na te denken over de manier waarop de data binnen de (diabetische voet)zorg en de klinische praktijksetting zo goed mogelijk verzameld kan worden. Concepten als validiteit en reproduceerbaarheid komen in een ander daglicht te staan wanneer men uitkomsten meeneemt in een breed spectrum van klinische onderzoeken door één type behandelaar. ICT-oplossingen kunnen hier mogelijk een belangrijke rol in spelen.