Dr. Boudewijn L. Reichmann

Vaatchirurg ZGT

Boudewijn Reichmann sinds 2016 als vaatchirurg verbonden aan het ZGT Almelo. Ik hou mij met name bezig met arteriële pathologie en heb als aandachtsgebied de behandeling van wonden en vasculaire pathologie bij patiënten met Diabetes Mellitus.

Buiten de lijnen

We behandelen onze patiënten met een diabetische voet aan de hand van de landelijke richtlijn diabetische voet. Soms komen we echter situaties tegen waarbij we moeten afwijken van
de richtlijn. Tijdens deze workshop willen we graag met jullie in gesprek gaan of er van deze richtlijn afgeweken moet kunnen worden. Kan dit op een verantwoorde wijze? Of moeten we dit
niet willen?

De casuïstieken zijn gericht op drie speerpunten van de behandeling van de diabetische voet: infectie, perifeer arterieel vaatlijden en offloading. Dit wordt voorafgegaan aan een kort stukje theorie over het afnemen van de anamnese, het onderzoek van een voetulcus en de soorten voetulcera.