Dr. C. Bode

Universitair Hoofddocent aan de afdeling Psychologie, Gezondheid en Technologie van de Universiteit Twente

Als klinisch gezondheidswetenschapper ben ik werkzaam als promovenda op het project waar we onderzoek doen naar het effect van motiverende gespreksvoering in combinatie met een digitale procedure voor het aanmeten van orthopedische schoenen met betrekking tot de therapietrouw van orthopedische schoenen en de voorkoming van diabetische voetwonden.

Houdingen en ervaringen van podotherapeuten die werken met personen met diabetes met een hoog risico op het ontwikkelen van voetulcera ten aanzien van het toepassen van motiverende gespreksvoering

Aangezien podotherapeuten langdurige voetzorg bieden aan mensen met diabetes met een hoog risico op het ontwikkelen van voetulcera, zijn zij de belangrijkste professionals om adequate zelfzorg voor de voeten te stimuleren bij deze patiënten. Een veelbelovende patiëntgerichte communicatiestijl die is ontworpen om gedragsveranderingen te stimuleren en in stand te houden, is motiverende gespreksvoering. Het doel van de huidige studie was om de houding en ervaringen van de podotherapeuten ten aanzien van motiverende gespreksvoering te onderzoeken door middel van diepte-interviews. Daarnaast hebben we ook bepaald in welke mate motiverende gespreksvoering toegepast is door de in motiverende gespreksvoering getrainde podotherapeuten door opgenomen gesprekken met patiënten te analyseren van zowel getrainde als van niet getrainde podotherapeuten.