Dr. Sicco Bus

Bewegingswetenschapper en assistent professor

Dr. Sicco Bus is bewegingswetenschapper en universitair hoofddocent bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC. Sicco initieert, coƶrdineert en superviseert onderzoek naar de biomechanische aspecten van de diabetische voet, met name rond schoeisel en preventie van voetulcera. Sicco is programmaleider van het Amsterdam Movement Sciences onderzoeksinstituut van Amsterdam UMC en voorzitter van 2 internationale werkgroepen rond klinische behandelrichtlijnen diabetische voet

Biomechanische eigenschappen en ontwerpprotocollen orthopedisch schoeisel

In deze presentatie zal de laatste stand der wetenschap rond de biomechanische eigenschappen en effecten van orthopedisch schoeisel in het voorkomen van vaatcomplicaties bij mensen met diabetes en hoog risico besproken worden. Er is veel kennis aanwezig door onderzoek naar de biomechanische effecten van orthopedisch schoeisel, dat recent ook weergegeven is in schoen-ontwerpprotocollen voor de diabetische voet. Deze kennis zal belicht worden, met de noodzaak om deze toe te passen in de schoentechnische praktijk.