Dr. Wouter aan de Stegge

AIOS vaatchirurgie, UMCG

Als vaatchirurg in opleiding ben ik momenteel werkzaam in het UMCG. Hiervoor heb ik gewerkt in het ZGT, waar ik in samenwerking met het AMC mijn onderzoek heb verricht. De resultaten van dit onderzoek staan in mijn proefschrift dat ik afgelopen december aan de UvA heb mogen verdedigen.

Prevention and prediction of foot ulcer recurrence in diabetes

De focus van de presentatie zal zijn op de preventie en predictie van voetulcera bij mensen met diabetes. De resultaten van de DIATEMP studie, een onderzoek bij 304 mensen met diabetes waarbij de helft thuis hun voettemperatuur hebben gemeten om een ulcus te voorkomen worden bediscussieerd. Tevens worden er meerdere predictie modellen besproken die gebruikt kunnen worden om het risico te kunnen inschatten op het krijgen van een dergelijk voetulcus. Als laatste zullen de klinisch implicaties van dit proefschrift voor de dagelijkse praktijk worden toegelicht.