Dr. Yvo W.J. Sijpkens

Internis-nefroloog, Haaglanden Medisch Centrum

Yvo Sijpkens (1960) is opgeleid tot internist-nefroloog in het LUMC, waar hij van 2000 tot 2007 was verbonden aan de afdeling Nierziekten. Sinds 2008 werkt hij in het Bronovo Ziekenhuis, later Haaglanden Medisch Centrum te Den Haag. Zijn interesse ligt bij de veel voorkomende metabole aandoeningen obesitas, diabetes, hypertensie, nierschade en atherogeen vaatlijden. Naast farmacotherapie wordt in zijn praktijk expliciet ingezet op leefstijlinterventie.

Leefstijlinterventie voor de patiënt met een diabetische voet.

Ongeveer 15% van de patiënten met diabetes krijgt te maken met een ulcus aan de voet, regelmatig leidend tot infectie en amputatie. In de pathofysiologie speelt naast hyperglycemie ook hyperinsulinemie een belangrijke rol in de ontwikkeling van metabole disfunctie, neuropathie en vaatlijden. Kwalitatief volwaardige voeding verlaagt het risico op het ontstaan van zowel diabetes als de complicaties en draagt bij aan wondgenezing. Voldoende slaap, ontspanning, beweging en zonlichtexpositie heeft een gunstige invloed op de onderliggende insuline resistentie. Een tijdig ingezette duurzaam effectieve leefstijlaanpassing vraagt om kennis, tijd en samenwerking van de betrokken zorgverleners. Motivatie, verantwoordelijkheid en support aan de kant van de patiënt is een voorwaarde voor succes.