Drs. Chantal Hulshof

Bewegingswetenschapper- onderzoeker, Amsterdam UMC

Mijn naam is Chantal Hulshof en ik ben bewegingswetenschapper. Momenteel werk ik als PhD-student aan het DIALOAD project in het Amsterdam UMC, gericht op het onderzoeken van biomechanische, fysieke activiteit en gedragsfactoren die geassocieerd zijn met diabetes-gerelateerde voetulcera.

Physical activity and physical performance in people with diabetes at high risk of ulceration

Fysieke activiteit is belangrijk voor mensen met diabetes met een hoog risico op voetulceratie, omdat het de bloedsuikerspiegel verlaagt en complicaties vermindert. Aan de andere kant is er bij gewicht-dragende activiteiten druk onder de voet, wat kan leiden tot het ontstaan van voetulcera als deze druk te hoog wordt. Bij mensen met diabetes, met een hoog risico op ulceratie, is fysieke activiteit momenteel alleen gekwantificeerd in het aantal stappen per dag. Inzicht in het type, de frequentie en de duur van verschillende activiteiten zoals lopen, staan, zitten en liggen is echter van belang voor de populatie met het hoogste risico op ulceratie. Uiteindelijk is het interessant bij welke mate van fysieke activiteit een diabetes-gerelateerd voetulcus ontstaat. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in fysieke activiteit bij mensen met diabetes met een hoog risico op ulcera.