Drs. Daniel van den Heuvel

Interventie radioloog bij St. Antonius Ziekenhuis

Daniel is een Interventie radioloog en sinds 2001 werkzaam in het St Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Na afronden van een fellowship Interventie Radiologie in 2011 is hij als Interventie Radioloog werkzaam in het St Antonius Ziekenhuis. Zijn aandachtgebied is perifeer arterieel vaatlijden met als specialisatie kritieke ischemie. In 2016 heeft hij zijn eerste DVA in het St Antonius uitgevoerd en sindsdien veel ervaring opgedaan in het St Antonius Ziekenhuis en als proctor in binnen- en buitenland.

Endovasculaire DVA; techniek, huidige stand van zaken en lessen uit het verleden.

In deze presentatie wordt de techniek van de DVA uitgelegd aan de hand van een live recorded case. Verder zal er in gegaan worden op de patiënt selectie criteria, beschikbare data, het Post-DVA beleid en de geleerde lessen uit het verleden.