Drs. Kor Hutting

AIOS, Heelkunde, ZGT / PhD student UMCG

Kor Hutting is AIOS Heelkunde in ZGT. Daarnaast is hij PhD-student in het UMCG, bij de afdeling vaatchirurgie, waarbij hij onderzoek doet naar diagnostiek en behandeling van diabetische voet infecties.

Start van de PRESERVE trial: een prospectief cohort onderzoek naar de uitkomsten van chirurgische behandelingen van diabetische voet osteomyelitis met gentamicine-bevattend calcium sulfaat–hydroxyapatiet biocomposiet.

Patiënten met diabetische voet osteomyelitis lopen een hoog risico op amputaties als standaard behandelingen falen. Recent werd een operatieve behandeling ontwikkeld voor deze patiënten. Hierbij worden het ulcus en het geïnfecteerde bot geëxcideerd, waarna de resterende holte met een gentamicine-bevattend biocomposiet wordt opgevuld en de wonden worden gehecht. De nabehandeling bestaat uit wondzorg, offloading en antibiotica. Er is reeds aangetoond dat deze behandelstrategie tot genezing kan leiden. Maar betrouwbaar, prospectief, onderzoek ontbreekt. Daarom is de PRESERVE trial opgezet. Dit is een multicenter prospectief onderzoek naar deze behandelmethode. Ik zal de onderzoeksdoelen en opzet van de PRESERVE trial uiteenzetten.