Drs. Marieke Mens

Arts-onderzoeker radiologie Amsterdam UMC

Ik doe promotieonderzoek bij de afdeling radiologie in het Amsterdam-UMC. Mijn onderzoek focust zich op de rol van CT bij diagnostiek van diabetische voeten. Ook werk ik aan onderzoek rond flexor tenotomie waarbij we kijken naar het effect van deze ingreep op recidiverende diabetische ulcera bij klauw/hamerteen deformiteit.

Definities van klauw- en hamertenen en flexor tenotomie bij mensen met diabetes/Defining claw and hammer toe deformity and flexor tenotomy in people with diabetes

Klauw- en hamertenen komen frequent voor bij diabetische neuropathie. De exacte prevalentie hiervan wisselt echter in de literatuur, waarschijnlijk doordat meerdere definities voor deze teendeformiteiten worden gebruikt. Uit de literatuur kwam naar voren dat er veel overlap is, waarbij de stand van MTPJ en PIPJ niet onderscheidend lijkt. Mogelijk moeten definities anders worden benaderd.
Bij deze deformiteit worden daarnaast vaak ulcera op de apex van de teen gezien. Flexor tenotomie is een veilige en effectieve interventie om recidiverende ulcera te voorkomen. Het effect hiervan is tevens te zien in de blootvoetse druk en de hoek van de gewrichten in de tenen op röntgen foto’s.