Drs. Renske Keukenkamp

Promovendus AmsterdamUMC

Footwear adherence in persons with diabetic foot disease

Mensen met diabetes en een verhoogd risico op het ontstaan van een voetulcus krijgen vaak orthopedisch schoeisel voorgeschreven. Het doel hiervan is het herverdelen en verlagen van plantaire drukken op risicolocaties, om zo de kans op een ulcus te verkleinen. Het is echter bekend dat het daadwerkelijk dragen van de orthopedische schoenen een probleem is in deze groep. Tijdens mijn promotietraject was het doel om 1) inzicht te krijgen in de therapietrouw van het dragen van orthopedisch schoeisel bij mensen met diabetes en een risico op het krijgen van voetulcus en 2) de therapietrouw te verbeteren bij mensen met diabetes en een genezen plantair ulcus. Tijdens deze presentatie deel ik de resultaten van mijn proefschrift.