Drs. Veerle van Velze

Arts-onderzoeker Haaglanden Medisch Centrum/Centre for Human Drug Research

Tijdens mijn studie geneeskunde aan de Universiteit Leiden ontstond mijn interesse voor de vaatchirurgie, waarbij met name de patiënten met diabetische ulcera mijn aandacht trokken. Na mijn studie heb ik bij de heelkunde in het Haaglanden Medisch Centrum gewerkt en sinds september doe ik fulltime onderzoek in het kader van een PhD.

An observational study to characterize chronic wounds in patients with diabetic foot ulcers (DFUs)

Helaas is nog onvoldoende bekend bij welke woorden): patiënten met een diabetisch ulcus een dotterbehandeling nodig is en bij wie het ook daadwerkelijk effect heeft. Daarnaast is de duur van een eventueel effect onduidelijk. Een meer complete wondbeoordeling zou hierover meer inzicht en eventueel nieuwe behandelperspectieven kunnen geven. Middels verschillende niet-invasieve meetmethoden wordt daarom bij 20 patiënten de perfusie en wondgenezing in kaart gebracht voor- en na endovasculaire revascularisatie. Metingen vinden in totaal vijf keer plaats over een periode van drie maanden. De resultaten worden uiteindelijk vergeleken met de metingen van 20 gematchte gezonde vrijwilligers.