Prof. Dr. J.H. Coert

Afdelingshoofd Plastische Chirurgie UMC Utrecht

Lower extremity nerve decompression

De eerste studies die voortkwamen uit de Rotterdamse Diabetische Voet Studie die in deze presentatie worden beschreven lieten zien dat door diabetes veroorzaakt gevoelsverlies in de voeten te graderen is qua ernst, met eenvoudig toe te passen instrumenten. Deze gradering maakt het mogelijk om disbalans, herhaald vallen en het ontstaan van wonden te voorspellen en dit is een belangrijke nieuwe toevoeging aan de medische literatuur. Tevens lieten onze studies zien dat een beknelde zenuw in de enkel vaker voorkomt bij diabetes patiënten vergeleken met de controle populatie, en gaat gepaard met meer klachten en gevoelsverlies in de voet. Dit laatste maakt dat patiënten met deze beknelde zenuw een groter risico lopen op het krijgen van (chronische) wonden aan de voet. Gemodelleerde uitkomsten gebaseerd op de huidige literatuur suggereert dat er gunstige lange termijn effecten te verwachten zijn als deze zenuw chirurgisch wordt losgemaakt bij deze patiënten. De DECO studie, de studie die uit de RDF studie voortvloeit, zal deze hypothese bevestigen of verwerpen. Toekomstige studies zijn nodig om te onderzoeken of optimale preventie en behandeling van neuropathieen in de onderste extremiteit leidt tot een reductie in complicaties, waar de resultaten van de RDF studie voor gebruikt kunnen worden.

Deze sessie zal worden afgesloten met een discussiepanel