Suria Rowell

AIOS ZGT

Suria is 4e jaars AIOS chirurgie vanuit Leuven (BE). Samen met Joost Botman neemt ze ons mee in de uitkomsten van een nog weinig toegepaste operatietechniek:

Oppervlakkige veneuze arterialisatie

We hebben in de laatste 2 jaar ervaring opgedaan met een nieuwe revascularisatie techniek van de diabetische voet als last resort om een amputatie te voorkomen.  Het betreft hier niet een arterialisatie van het diepe veneuze systeem maar van het oppervlakkige veneuze systeem. Naar aanleiding van een gepresenteerde casus in de Annals of vascular surgery nov 2019; a new modified surgical technique of in situ reversed arterialisation,  hebben we in de ZGT inmiddels 11 patiënten geopereerd met een vergelijkbare techniek. Het lijkt een veelbelovende behandeling te zijn maar er zijn nog veel valkuilen. We zullen uitgebreid ingaan op de operatietechniek en de resultaten die tot nu toe zijn bereikt.