Prof. dr. Larry A. Lavery

  • Location: Plenaire sessie

  Thomas Urgert

   

  Ik werk als Technische Geneeskundige binnen de poli interne geneeskunde van het ZGT. Ik behandel patiënten met diabetes en optimaliseer de behandeling door onder andere gebruik te maken van insulinepompen en continue glucosesensoren. Daarnaast ben ik betrokken bij verschillende wetenschappelijke en innovatie projecten binnen ZGT.

  Titel: Een beter leven met diabetes: technologische ontwikkelingen voor een verbeterde diabetesregulatie

  De laatste jaren is er een sterke ontwikkeling te zien op het gebied van diabetestechnologie. Steeds meer patiënten bereiken een betere diabetesregulatie door gebruik van onder andere insulinepompen en continue glucosesensoren. Waar patiënten eerder zelf vooral actief hun glucoseniveau op pijl moesten houden, neemt de insulinepomp nu steeds meer die taak over. Tijdens de voordracht zal in worden gegaan op deze en toekomstige technologische ontwikkelingen voor een steeds betere diabetesregulatie.

   • Location: Parallelsessie 1a - Nieuwe technologieën in de diabeteszorg