Voorkomen


U kunt een diabetische voet voorkomen, maar daarvoor moet u wel goed voor uzelf en uw voeten zorgen. Als u twijfelt aan uw voeten, of als u bang bent dat u risico loopt op problemen, dan kunt u een voetonderzoek uit laten voeren door bijvoorbeeld een podotherapeut met diabetes aantekening. Deze kan u ook helpen bij het doen van regelmatige voetzorg, maar dat kunt u ook heel goed zelf thuis. Lees hier onze tips op dat gebied. Heel belangrijk bij het voorkomen van een diabetische voet is goed schoeisel. Hier leest u alles over de verschillende mogelijkheden op het gebied van schoeisel.

Heeft u een vraag over het voorkomen van problemen en kunt u het antwoord hier niet vinden? Vraag het ons team.

Controleer dagelijks uw voeten.

Met een spiegel, die u schuin ten opzichte van de muur plaatst, kunt u ook uw voetzool bekijken. Kijk ook tussen uw tenen. Indien u slecht kunt zien, laat dan iemand in uw omgeving regelmatig uw voeten inspecteren.

Draag schoeisel met de juiste pasvorm.

De meeste wondjes bij diabetespatiënten ontstaan bij de tenen. Veelal is het dragen van een schoen met onvoldoende teenruimte hier de oorzaak van. Indien u minder gevoel in uw voeten heeft, heeft u te laat in de gaten, dat u uw tenen beschadigd. Kortom, zorg dat u samen met uw podotherapeut (en eventueel in overleg met een orthopedisch schoentechnicus) al uw gedragen schoeisel goed laat beoordelen op pasvorm en functionaliteit.

Controleer altijd de binnenzijde van de schoen op aanwezigheid van steentjes en dergelijke.

Voordat u de schoenen aantrekt is het belangrijk om altijd de binnenkant te controleren.

Loop nooit op blote voeten.

U kunt wondjes oplopen door het stoten van de voeten of het stappen op een scherp voorwerp zonder dat u dit opmerkt. Veel wonden ontstaan daarom in de thuissituatie. Het is dus belangrijk dat u binnen ook geschikte schoenen of pantoffels draagt.

Plaats uw voeten nooit tegen een kachel of kruik en
neem geen (warme) voetenbaden.

Door de gevoelsstoornissen merkt u te laat op, dat uw voeten verbranden.

Maak gebruik van de aangeboden tips en adviezen van ervaringsdeskundigen.

De ervaring van andere diabetespatiënten met voetproblemen kunnen u helpen om problemen aan uw voeten te voorkomen.

Schoeisel en andere hulpmiddelen

Goed schoeisel is voor iedereen belangrijk. Maar vooral voor mensen met diabetes. In relatie tot diabetes kennen we verschillende soorten schoeisel:

  • confectieschoeisel
  • semi-orthopedisch schoeisel of personal pair
  • maatgemaakt schoeisel

Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende soorten.

Confectieschoeisel

Dit schoeisel kunnen we onderverdelen in het modisch schoeisel en het comfort schoeisel. Modisch schoeisel wordt voornamelijk gebruikt door patiënten die geen last hebben van neuropathie, drukplekken , afwijkende lengte- breedte verhouding van de voet of perifeer arterieel vaatlijden. Het modisch aspect prevaleert boven comfort.

rob-4rob-3

 

rob-2rob-1Comfort schoeisel wordt geadviseerd bij patiënten waarbij qua pasvorm hogere eisen aan het schoeisel gesteld worden. Veelal zijn dit patiënten met neuropatische klachten, perifeer arterieel vaatlijden of drukplekken. De naam comfortschoeisel zegt eigenlijk al wat het doel van dit schoeisel is: comfortabel zittend schoeisel. Het is een hardnekkig misverstand dat dit schoeisel oubollig is. De laatste jaren heeft de ontwikkeling van dergelijk schoeisel een grote ontwikkeling doorgemaakt zowel qua esthetiek als pasvorm. Dit schoeisel wordt niet vergoed door uw verzekeraar. Semi orthopedisch schoeisel is confectiematig vervaardigd schoeisel dat in bredere maten en met meer volume dan comfortschoeisel verkrijgbaar is. Dit schoeisel is niet via de reguliere schoenhandel verkrijgbaar. Het wordt uitsluitend geleverd op medisch voorschrift van revalidatiearts of orthopedisch chirurg door de orthopedisch schoentechnicus. Dit schoeisel is in minder varianten en kleuren leverbaar dan comfortschoeisel.
Personal pair is een relatief nieuwe ontwikkeling op het gebied van schoeisel. Dit schoeisel word op bestelling gemaakt waarbij er keuze is uit een aantal leestvormen. Deze leestvormen zijn door de leverancier aan te passen met lokale ruimte voor bijvoorbeeld klauw of hamertenen en hallux valgus. zijn ze per stuk leverbaar, zodat eventuele lengte- of breedteverschillen per voet te bepalen zijn. Zowel het semi orthopedisch schoeisel als het personal pair is uitsluitend leverbaar op voorschrift van revalidatiearts of orthopedisch chirurg door de orthopedisch schoentechnicus. Dit schoeisel wordt vanuit de basisverzekering deels vergoed minus een eigen bijdrage of nog openstaand wettelijk eigen risico.

Maatgemaakt schoeisel

Maatgemaakt schoeisel geeft aan dat uw schoeisel volledig op maat voor u wordt gemaakt. Dit type schoeisel wordt uitsluitend gemaakt als bovenstaande varianten geen goede pasvorm kunnen garanderen. Een aantal indicatiegebieden kunnen zijn: ernstig afwijkende voetvorm, amputatie en gewrichtsdestructie. Dit schoeisel heeft in eerste instantie een functioneel karakter. Er wordt zoveel mogelijk, passend binnen de gestelde eisen, rekening wordt gehouden met uw wensen betreffende uitvoering en kleur. Ook dit schoeisel is uitsluitend leverbaar op voorschrift van revalidatiearts of orthopedisch chirurg door de orthopedisch schoentechnicus. Dit schoeisel wordt vanuit de basisverzekering deels vergoed minus een eigen bijdrage of nog openstaand wettelijk eigen risico.