De IWGDF behandelrichtlijnen en hun vertaling naar de Nederlandse situatie


De IWGDF behandelrichtlijnen en hun vertaling naar de Nederlandse situatie

prof. dr. Fran Game | prof. dr. Sicco Bus | drs. Michel BoerrigterRavel

In 2023 zijn de nieuwe internationale behandelrichtlijnen van de IWGDF uitgekomen. Deze vatten het bewijs samen op vele aspecten van diabetische voetzorg en geven op die aspecten aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling. De ontwikkeling van zo’n richtlijn is een lang en intensief proces en kent vele uitdagingen en besluitmomenten. Daarnaast zijn het internationale richtlijnen en is vertaling naar de nationale of zelfs lokale situatie belangrijk om implementatie te bevorderen. Hoe is dat nu in de Nederlandse situatie?
In deze educatieve les (“instructional course”) zullen experts betrokken bij de ontwikkeling van de internationale richtlijnen (prof. Fran Game en prof. Sicco Bus) de belangrijkste aspecten van richtlijnontwikkeling bespreken en op 2 relevante onderwerpen de vertaling naar de Nederlandse situatie belichten: op het gebied van drukontlastende behandeling van voetulcera en op gebied van preventie (prof. Sicco Bus, drs. M. Boerrigter). Hierbij tussen initiatieven en projecten die tot doel hebben kennis te implementeren en het beleid rondom zorg op de genoemde gebieden te bepalen, tevens besproken worden, zoals de Academische Werkplaats HOMELAMD en de nieuwe zorgmodule Preventie van Voetulcera van de NVvP.

wo 13:00 - 14:00
100 max
Educatieve lezing, Parallel sessie
AmsterdamUMC, IWGDF, NVvP, University Hospitals of Derby and Burton NHS Foundation Trust