Technologie ondersteunde leefstijlbegeleiding bij diabetes


Technologie ondersteunde leefstijlbegeleiding bij diabetes

Prof. dr. Goos Laverman | Nicole OosteromHeyermans

Leefstijl verbetering is erg belangrijk in de behandeling van diabetes maar beperkt succesvol. In deze presentatie laten we zien wat we mogen verwachten van technologie-ondersteunde leefstijlverbetering. We zullen ingaan op mogelijkheden voor leefstijl interventies voor type 2 diabetespatiënten in de tweede lijn. Deze interventies bestaan o.a. uit prehabilitatie interventies voor patiënten met diabetes die een vasculaire ingreep moeten ondergaan en hoe technologie ons daarbij kan ondersteunen.

Goos Laverman is naast zijn functie als internist-nefroloog altijd verbonden gebleven met het UMCG en is als klinisch hoogleraar aangesteld bij de “Biomedical Signals and Systems” (BSS) groep van de Universiteit Twente waar hij onderzoek doet naar de inzet van innovatieve technologie bij de behandeling van diabetes. Hij is hoofonderzoeker van diverse studies, waaronder het “Diabetes en Leefstijl Cohort Twente” (DIALECT) een cohortonderzoek in patiënten met diabetes type 2. | Nicole Oosterom is werkzaam als verpleegkundig specialist diabetes, nefrologie en dialyse in ZGT. Daarnaast werkzaam als PhD binnen de “Biomedical Signals and Systems” (BSS) groep van de Universiteit Twente. Het promotieonderzoek richt zich op leefstijl interventies waaronder prehabilitatie voor gecompliceerde type 2 diabetes patiënten in de tweedelijnszorg. | Nicole Oosterom werkzaam als verpleegkundig specialist diabetes, nefrologie en dialyse in ZGT. Daarnaast werkzaam als PhD binnen de “Biomedical Signals and Systems” (BSS) groep van de Universiteit Twente. Het promotieonderzoek richt zich op leefstijl interventies waaronder prehabilitatie voor gecompliceerde type 2 diabetes patiënten in de tweedelijnszorg.
wo 14:00 - 15:00
80 max
Educatieve lezing, Parallel sessie
Interne geneeskunde, ZGT