Preventieve en corrigerende standscorrecties in de behandeling van diabetisch voet ulcera


Preventieve en corrigerende standscorrecties in de behandeling van diabetisch voet ulcera

Wilbert van LaarTheater

Het is bekend dat de prognose van een diabetisch voet ulcus zeer slecht is. Zo weten we dat recidief kans van een ulcus 60% is binnen 1 tot 3 jaar, de kans op amputatie bij een diabetisch ulcus 5-24% is binnen 6-18 maanden, 85% van alle niet traumatische amputaties plaatsvindt bij diabeten en de 5 jaar mortaliteit zelfs 66% is na een major amputatie. Gezien de complexiteit van deze pathologie is daarom multidisciplinaire behandeling noodzakelijk. Als voet/enkel chirurg kijken we naar de biomechanica en functionele anatomie van de voet als oorzaak voor het ontstaan en de recidief kans van het ulcus. We weten namelijk dat ten gevolge van de diabetes en de vaak bijkomende polyneuropathie er standsafwijkingen ontstaan die een grote impact hebben op het ontstaan van het ulcus en de recidief kans. Ook eerdere uitgevoerde chirurgisch interventies zoals minor amputaties hebben een grote invloed op de alignement en de drukverdeling van de voet waardoor de kans op het ontstaan van secundaire ulcera wordt vergroot. Het is daarom belangrijk om in de behandeling van de diabetische voet ulcera ook de onderliggende standsafwijking te behandelen. Dit door middel van reconstructieve en preventieve standsoperaties uit te voeren.

Van Laar is als orthopedisch chirurg, gespecialiseerd in voet/enkel problematiek en is werkzaam in het Alrijne ziekenhuis. in de behandeling van diabetisch voet ulcera en onderdeel van een enthousiast multidisciplinair diabetisch voetenteam. Door deze intensieve samenwerking bestaat een groot deel van zijn werk uit electieve en preventieve standscorrecties bij diabetische voeten ter genezing van diabetische ulcera maar met name ook ter vermindering van de recidief kans van diabetische voet ulcera.
wo 09:45 - 10:15
350 max
Plenaire sessie
Alrijne zorggroep