What to expect from the largest-ever research project on ulcer prevention? – The DIALECT program


What to expect from the largest-ever research project on ulcer prevention? - The DIALECT program

prof. dr. Sicco BusTheater

DIALECT is een groot Europees onderzoeks- en opleidingsnetwerk op het gebied van preventie van voetulcera en amputaties bij mensen met diabetes. In DIALECT werken onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen, industrie en implementatie partners samen om baanbrekend onderzoek te doen op het gebied van preventie van diabetische voetziekte en een groep jonge onderzoekers te trainen om de volgende-generatie specialisten te zijn in dit vakgebied. Dat doet het consortium via 11 promotieonderzoeken verdeeld over 5 landen in Europa: Nederland, Denemarken, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië en het houden van netwerk-brede opleidingsactiviteiten voor de jonge onderzoekers. DIALECT is nu ruim een jaar onderweg en in deze lezing zal het programma en de verwachtingen van dit grootste project ooit op gebied van preventie gepresenteerd worden.

di 16:00 - 16:30
350 max
Young Investigators Meeting
AmsterdamUMC