Perioperative Perfusion Assessment to Guide and Improve Decision-making in Treatment of Peripheral Arterial Diseases


Perioperative Perfusion Assessment to Guide and Improve Decision-making in Treatment of Peripheral Arterial Diseases

Bryan WermelinkTheater

Symptomen zoals ischemische rustpijn of niet genezende wonden, blijven een dagelijkse last voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Weefselperfusie analyse is bij deze patiënten van cruciaal belang voor adequate diagnostisering en behandeling, en wanneer chirurgische interventie onvermijdelijk is, het bieden van patiënt specifieke peroperatieve ondersteuning.
Deze presentatie focust zich op het introduceren en kwantificeren van 2D-perfusie angiografie, laser speckle contrast imaging en fluorescentie angiografie in het perioperatieve traject met als doel inzicht te verkrijgen in lokale weefselperfusie. Daarnaast wordt de correlatie tussen perioperatief gemeten weefselperfusie en klinische uitkomsten binnen 6 maanden na revascularisatie onderzocht.

Als technisch geneeskundige voer ik mijn promotie onderzoek uit binnen een samenwerking tussen Medisch Spectrum Twente en Universiteit Twente. Het onderzoek richt zich op perioperatieve beeldvorming van weefselperfusie bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden.
wo 00:00 - 00:00
350 max
Young Investigators Meeting
Medisch Spectrum Twente