Trefwoord: Medisch Spectrum Twente


Symptomen zoals ischemische rustpijn of niet genezende wonden, blijven een dagelijkse last voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Weefselperfusie analyse is bij deze patiënten van cruciaal belang voor adequate diagnostisering en behandeling, en wanneer chirurgische interventie onvermijdelijk is, het bieden van patiënt specifieke peroperatieve ondersteuning. Deze presentatie focust zich […]

Perioperative Perfusion Assessment to Guide and Improve Decision-making in Treatment ...