Wonden


page-infectie1Aangezien het merendeel van de patiënten met een diabetische voet stoornissen heeft in hun zenuwvoorziening, ondervindt het merendeel van patiënten met wondjes geen klachten van pijn. Om deze reden zien wij dikwijls de patiënten op het moment dat de wonden al langer bestaan en soms geïnfecteerd zijn. Langdurig bestaande wonden raken uiteindelijk geïnfecteerd. Een wondinfectie kan onopgemerkt verlopen, met kans op aantasting van het bot onder de wond.

page-wonden-1Niet alleen de infectie en de plekken van verhoogde druk ter plaatse van de wond zorgen voor een gestoorde wondgenezing. Ook een gestoorde bloedtoevoer zorgt er voor dat wonden niet genezen. Dikwijls merken patiënten vaatstoornissen, door het gebrek aan gevoel, niet op.

Daarom beschouwen we wonden die langer dan twee weken bestaan als gecompliceerde wonden. Wat behandeling betreft horen deze thuis in een multidisciplinair wondenteam. Omdat patiënten met suikerziekte een veel grotere kans op vaatschade hebben dan mensen zonder suikerziekte, moeten alle patiënten met wonden nagekeken worden op eventuele stoornissen in de bloedtoevoer van de voeten.