Drs. Afram Akturk

AIOS/PhD student Vaatchirurgie

Afram Akturk is momenteel in opleiding tot chirurg in het ZGT. Daarnaast ben ik aan de Universiteit Twente aan het promoveren op het gebied van Diabetische voet ulcera waarbij mijn aandacht uitgaat naar het identificeren van risicofactoren in onze populatie.

Diabetic foot ulcers and the association with heart related outcome in patients with diabetes

Diabetes en hartfalen worden nu erkend als frequente comorbide aandoeningen. Patiënten met diabetes hebben meer dan tweemaal het risico op het ontwikkelen van hartfalen (HF) dan patiënten zonder diabetes. Het mechanisme waarmee Diabetische voetulcera, een complicatie in het eindstadium van diabetes, bijdraagt ​​aan hartfalen, is waarschijnlijk multifactorieel. Diabetische voetulcera gaan gepaard met een hoge ziektelast, morbiditeit en mortaliteit en een verminderde gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Bij patiënten met diabetes is het risico op overlijden twee keer zo hoog bij patiënten met voetulcera in vergelijking met patiënten zonder. Er is echter niets bekend over de invloed van diabetische voetulcera op de prognose van hartfalen en dit willen wij onderzoeken.