Drs. Martin Kraai

Musculoskeletale en interventieradioloog bij ZGT

Martin Kraai is musculoskeletale en interventieradioloog bij ZGT met een grote affiniteit voor diabetische voetproblematiek.

De diabetische voet radiologisch belicht

Bij patiënten met diabetes mellitus vormen voetproblemen vaak een groot en complex probleem, ongeveer eenvijfde van deze patiënten wordt in hun leven ten minste eenmaal opgenomen met voet gerelateerde problemen. Dit kan variëren van klassieke diabetische voet deformiteiten, M. Charcot maar ook complicaties zoals osteomyelitis of M. Charcot met secundaire osteomyelitis.
Het onderscheid maken tussen de verschillende voetafwijkingen en complicaties op basis van alleen klinische onderzoek kan erg lastig zijn. Snelle en adequate röntgendiagnostiek speelt hierbij een essentiële rol, niet alleen in de vorm van conventionele radiologie maar ook echografie, CT, MRI en nucleaire geneeskunde spelen een belangrijk rol bij de diagnostiek van de diabetische voetproblematiek.
De klassieke voet deformiteiten kunnen met conventionele radiologie fraai in beeld worden gebracht. Dit geeft een snel en grof overzicht van wat zich (anatomisch) in de voet afsoeelt, helaas loopt deze beeldvorming dagen tot weken achter bij wat zich daadwerkelijk afspeelt in de voet. Om een goed beeld te kunnen krijgen van de locatie en uitgebreidheid van de afwijkingen zijn geavanceerde technieken zoals CT/MRI en PET nodig. Hierdoor kan vroegtijdig het onderscheid gemaakt worden tussen articulaire (M. Charcot) problemen, geïsoleerde ossale problemen (bv. osteomyelitis), weke-delen problemen en of een combinatie van deze problemen.
In deze sessie geven wij een overzicht van de verschillende radiologische en nucleair geneeskundige technieken, de mogelijkheden die deze technieken bieden en hoe deze kunnen worden ingezet in het geval van een diabetische voet en verschillende complicaties.