Ellen Nuijten

Algemeen directeur van RondOm Podotherapeuten en Kennisinstituut Podotherapeutische zorg

Andersdenkende, innovator, zorgondernemer, bestuurslid ten tijde van de implementatie van preventieve voetzorg in het ZvW pakket in 2015, algemeen directeur van RondOm Podotherapeuten en Kennisinstituut Podotherapeutische zorg. Initiatiefnemer diabetesvoetencheckapp en “de diabetesschoen”.

De (out-of-the-box) organisatie van preventieve zorg om voetulcera te voorkomen

In juli 2008 publiceerde Zorginstituut Nederland de Pakketscan diabetes. Daarin werd geconstateerd dat er problemen waren ten aanzien van de toegankelijkheid van de benodigde voetzorg om ulcera en amputaties te voorkomen. Vanwege onvoldoende vergoeding bleken diabetespatiënten namelijk regelmatig af te zien van noodzakelijke zorg. In 2010 heeft het zorginstituut het standpunt Voetzorg bij diabetes mellitus uitgebracht en zou preventieve voetzorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) vergoed moeten gaan worden. In 2014 verscheen de zorgmodule: Preventie van diabetische voetulcera, die de inkoop van preventieve voetzorg bij podotherapeuten op een vooruitstrevende manier en met ruimte voor ondernemerschap mogelijk maakte. Dat heeft veel teweeggebracht. Hoe gaat het nu met de diabetische (preventieve) voetzorg in Nederland, hoe is deze nu georganiseerd, wat is er in de loop van de jaren veranderd en hoe proberen we nieuwe uitdagingen op het gebied van tekorten aan zorgverleners te pareren.