Ingrid Ruys

Diabetespodotherapeut bij het Maxima Medisch Centrum Veldhoven

Sinds lange tijd is Ingrid werkzaam als diabetespodotherapeut met grote passie voor de diabetische voet. Het Maxima MC heeft een voetenteam wat wekelijks fysiek bij elkaar komt. Er zijn diverse gezamenlijke spreekuren. Denk aan schoenenspreekuur met revalidatiearts en OST, gipsspreekuur met diabetespodotherapeut en gipsverbandmeester, wondspreekuur met vaatchirurg, wondverpleegkundige en/of diabetespodotherapeut. Tevens is Ingrid lid van de NIV-richtlijncommissie Diabetische Voet en external expert voor de IWGDF Guidelines.

Verbinding 1e en 2e lijn ter verbetering van de diabetische voetproblematiek

Sinds enkele jaren is er de regio Zuidoost Brabant een Regionale Transmurale afspraak ter voorkoming van voetulcera. De verwijzing vanuit de 1e lijn verloopt sneller en gestructureerder naar de voetenteams in deze regio. Het aantal amputaties daalt en de ingezonden ulcera zijn minder dramatisch. Maar wat kan het diabetisch voetenteam doen om zichzelf te verbeteren? Door deelname aan het NIV project is er inzicht gekomen door vergelijking met andere voetenteams in Nederland. Dit heeft geleid tot een aantal verbeterstappen.