Drs. Thomas Urgert

Technisch Geneeskundige op de poli interne geneeskunde ZGT

Titel: Een beter leven met diabetes: technologische ontwikkelingen voor een verbeterde diabetesregulatie

Parallelsessie 1a – Nieuwe technologieën in de diabeteszorg

De laatste jaren is er een sterke ontwikkeling te zien op het gebied van diabetestechnologie. Steeds meer patiënten bereiken een betere diabetesregulatie door gebruik van onder andere insulinepompen en continue glucosesensoren. Waar patiënten eerder zelf vooral actief hun glucoseniveau op pijl moesten houden, neemt de insulinepomp nu steeds meer die taak over. Tijdens de voordracht zal in worden gegaan op deze en toekomstige technologische ontwikkelingen voor een steeds betere diabetesregulatie.