Sessie: Yim - Presentaties jonge promovendi

In deze sessie presenteren onderzoekers die bezig zijn met hun PhD hun laatste onderzoeksresultatenBesides the advantage of offloading pressure, rocker shoe might have disadvantages, e.g.: higher step-to-step collision work. Finding optimal rocker shoe settings might be challenging as individual’s response to the same intervention may vary and may change over time as they adapt to the rocker shoe. With HILO, the adaptation of […]

Human-in-the-loop optimization (HILO) of rocker shoe to reduce plantar pressure ...


Overmatige en herhaalde mechanische belasting van het plantaire weefsel leidt vaak tot voetulcera. Deze mechanische belasting is een wisselwerking van meerdere stressfactoren: plantaire druk, schuifkrachten, gewichtdragende activiteiten en het dragen van schoeisel of niet. Cumulatieve plantaire weefselstress is een combinatie van deze stressfactoren. De associatie tussen cumulatieve plantaire weefselstress, de […]

Cumulatieve plantaire weefselstress en de associatie met het ontwikkelen van ...Symptomen zoals ischemische rustpijn of niet genezende wonden, blijven een dagelijkse last voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Weefselperfusie analyse is bij deze patiënten van cruciaal belang voor adequate diagnostisering en behandeling, en wanneer chirurgische interventie onvermijdelijk is, het bieden van patiënt specifieke peroperatieve ondersteuning. Deze presentatie focust zich […]

Perioperative Perfusion Assessment to Guide and Improve Decision-making in Treatment ...